Opłaty w roku szkolnym 2020/2021:

250 zł- opłata wpisowa, jednorazowa, bezzwrotna (za drugie zapisane dziecko 0 zł)

 

30 zł- ubezpieczenie, wpłacane raz w roku

 

- opłata za zestaw podręczników (cena ustalana po negocjacjach z przedstawicielem wydawnictwa)

600 zł- czesne, opłata miesięczna

500 zł- czesne za drugie dziecko, w przypadku gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo

 

8 zł- dzienna stawka odliczana od  6. dnia ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu

 

 

Zapisy:

Karty zgłoszeniowe należy składać od 1 marca każdego roku.

 

 

 

 

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, które:

- są "odpieluchowane"

- nie dostały się w roku poprzednim ze wzgędu na brak wolnych miejsc

- mają rodzeństwo w przedszkolu

- pochodzą z gminy Pułtusk

- są dziećmi pracowników przedszkola

© 2014 by Miniland. Proudly created with Wix.com

Follow Us
  • Google+ Black Round
  • Facebook Black Round
  • Instagram Black Round