Opłaty w roku szkolnym 2022/2023:

250 zł- opłata wpisowa, jednorazowa, bezzwrotna (za drugie zapisane dziecko 0 zł)

 

30 zł- ubezpieczenie NNW, wpłacane raz w roku (nieobowiązkowe)

 

- opłata za zestaw podręczników (cena ustalana po negocjacjach z przedstawicielem wydawnictwa)

750 zł- czesne, opłata miesięczna

600 zł- czesne za drugie dziecko, w przypadku gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo

                   7% zniżki po okazaniu KDR (czesne 700zł)

 

 

8 zł- dzienna stawka odliczana od  6. dnia ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu

 

 

227408360_165728842323156_8664303037688123423_n.jpg

Zapisy:

Karty zgłoszeniowe należy składać od 1 marca każdego roku.

 

 

 

 

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, które:

​​

- nie dostały się w roku poprzednim ze względu na brak wolnych miejsc

- mają rodzeństwo w przedszkolu

- pochodzą z gminy Pułtusk

- są dziećmi pracowników przedszkola